• tábor

Házirend

Vendégszülők

Party10 és Party15 csomag esetén a vendég gyerekek szülei kísérőjegy ellenében tartózkodhatnak a Klubban. A kísérőjegy ára: 500,-Ft/fő (játékra nem jogosít fel), a játszójegy: 2.200 / 2.000,-Ft Ft/fő. Full House csomag esetén a vendégszülők tartózkodása nem díjköteles. 

Be-és kipakolás

Be-és kipakolásra a rendezvényt tartó szülőknek a rendezvény előtt és után 15 perc áll rendelkezésre. Az egymást követő rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása érdekében erre ügyelni szíveskedjenek.

Étel-és italok

A Klubba ételek és italok behozhatók, melyek az étkezőhelységben fogyaszthatók el. A játéktérben ételt, italt fogyasztani tilos. A behozott ételeket mindenki saját felelősségére fogyaszthatja, az ebből eredő esetleges egészségügyi problémákért felelősséget nem vállalunk. Az ételmaradékot semmiképpen ne rakja össze papír és műanyag hulladékkal.  A Klubba alkoholt behozni, fogyasztani, illetve dohányozni – a teraszon is tilos.

Váltócipő használata

Esős, havas, latyakos időjárás esetén a tisztaság érdekében váltócipőt szíveskedjenek hozni.

Biztonság

A Klub mindent megtesz a gyerekek biztonságos szórakozása érdekében, de a gyermekek őrzését, felvigyázását a Klub nem vállalja, minden esetben a szülők, kísérők felelnek a gyermekekért. A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtót folyamatosan zárva tartjuk.

Kérjük, hogy a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő játékkal játsszanak. A biztonságos játék érdekében, megkérjük a nagyobb gyerekeket és kísérőjüket, hogy a kisebbekre fokozottan ügyeljenek. Szemüveget, ékszert vagy bármilyen hegyes tárgyat csak saját felelősségükre viselhetnek. Kérjük a játékokat korosztálynak megfelelően használni. Testi épségre veszélyes eszközt, anyagot a Klubba behozni tilos. A Klubban bármilyen tűzveszélyes, vagy testi épségére veszélyes tevékenységet folytatni tilos. Tortagyertyákat használni kizárólag a személyzet felügyelete mellet lehet, az elégett tortagyertyát a személyzetnek átadni szíveskedjenek. A DISCO berendezéseket, csak előre megbeszélt esetben lehet használni. A technikai berendezések csak megfelelő technikai állapot esetén tudjuk biztosítani. Az üzemeltető nem garantálja, hogy a berendezések minden esetben rendelkezésre állnak. Ez esetben a belépő kártérítési igénnyel nem élhet.

A Klubba kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető, egészséges gyermek léphet be. Amennyiben a Klub megítélése szerint a gyermek egészségi állapotában bármelyik feltétel nem teljesül, jogosult a gyermek befogadását megtagadni. Az esetleges baleseteket, sérüléseket, azonnal kérjük az információs irodában jelezni. Elsősegély doboz az információn található.

Viselkedés

A szabályok nem betartásából illetve a közösségből kirívó magatartásból eredő balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Minden játékot, valamint más berendezési tárgyat kérjük, hogy rendeltetésszerűen használjanak. Amennyiben a játék rendeltetésszerű használata kétséges, úgy a vendég tudakolja meg a rendeltetésszerű használat körülményeit a Klub dolgozójától. Ha esetleges meghibásodásokat, káresetet észlelnek, kérjük, jelezzék az Klub dolgozójának. A Klub ingóságain vagy az ingatlanban keletkezett kárt és hiányt köteles a kár illetve hiány okozója megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést elszenvedett tárgy / javítás aktuális piaci értéke. Játékot, eszközöket a Klubból kivinni tilos. Bárminemű károkozás, vagy hiány további rendőrségi intézkedést von maga után.

Az Klub vezetőjének utasításait minden esetben követni kell. Azokat a személyeket, akik nem rendeltetésszerűen használják a Klubot, a játékokat, viselkedésükkel zavarják a többi vendéget, kiutasíthatók. Az ebből eredő balesetekért, annak következményeiért a kísérőt terheli a felelősség. Durva házirendsértés esetén, illetve egyéb különböző okból a randalírozó illetve Házirendet be nem tartó személy kitiltható a Klubból. Kitiltás esetén a Klub vezetője felszólítására köteles a Klub területét elhagyni a belépőjegy ára visszatérítésének hiányában.

A Klub nem vállal át semmiféle felelősséget a gyermekért, a gyermek által okozott kárért, esetleg balesetért. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében a felelősség a szülőt terheli.

A Klubot térfigyelő kamerákkal szereltük fel.

Értéktárgyak

Értékes tárgyakért, szemüvegekért, ruhákért és egyéb bármely vagyontárgyakért a Klub semmilyen felelősséget nem vállal, az előbbi tárgyak eltűnése esetén a Klub nem felel. A Klub területére bevitt tárgyakban keletkezett kár és hiány esetén valamint személyi sérülés esetén a Klub kifejezetten kizárja a felelősségét. A gyermekek, és kísérőik ruháit az erre a célra kialakított helyen kell hagyni, de az itt elhelyezett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, értéktárgyaikat azonban díjmentesen elhelyezhetik a recepción.

Tisztaság

Kérjük, ügyeljenek a tisztaságra. A játszórészre ételt, italt, rágógumit, szennyező anyagot bevinni tilos. A Klubban a szemetet szelektíven gyűjtjük. A rendezvényen keletkezett szemetet kérjük, hagyják az asztalokon, azt kollégáink távozás után eltakarítják, vagy kérjék kollégáink segítségét. Az ételmaradékot semmiképpen ne rakja össze papír és műanyag hulladékkal! Konfetti használata tilos, használata esetén takarítási költséget számítunk fel. Kérjük, a WC-ket rendeltetésszerűen használják, a tisztaságra fokozottan ügyeljenek.

Minden Látogató a Klubba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Klubban készült csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, az Klub promóciós célra felhasználja.

Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a Klub dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk.

Megértésüket köszönjük!

Jó szórakozást kívánunk!

Tini-Klub Miskolc

2016-03-28

 

Megosztás